วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การจู่โจมระบบ

การจู่โจมระบบ

เรียบเรียงโดย ภูวดล ด่านระหาญ

ICMP Flood
เป็นการส่งแพ็คเก็ต ICMP จำนวนมากไปยังเป้าหมาย ทำให้เกิดการใช้งานแบนด์วิดธ์เต็มที่

การป้องกัน
ระบบ ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ ICMP Echo Request ซึ่งสามารถป้องกันการใช้งานได้โดยใช้คำสั่งที่เราเตอร์หรืออุปกรณ์กรองแพ็ค เก็ตอื่นๆUDP Flood
เป็นการส่งแพ็คเก็ต UDP จำนวนมากไปยังเป้าหมาย ซึ่งทำให้เกิดการใช้แบนด์วิดธ์อย่างเต็มที่และ/หรือทำให้ทรัพยากรของเป้า หมายถูกใช้ไปจนหมด โดยจะส่ง UDP packet ไปยัง port ที่กำหนดไว้ เช่น 53 (DNS)

การป้องกัน
เราเตอร์และอุปกรณ์กรองแพ็คเก็ตอื่นๆ สามารถ drop แพ็คเก็ตที่มุ่งโจมตีมายัง port ที่ไม่เป็นที่ต้องการได้ เช่น โจมตีมายัง port ที่ไม่ได้ให้บริการใน port ดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการโจมตีเฉพาะ port ที่เปิดให้บริการ เช่น port 53 ก็สามารถป้องกันระบบเป้าหมายได้โดยใช้ CAR เพื่อจำกัดจำนวนข้อมูลSmurf
ผู้ โจมตีจะส่ง ICMP Echo Request ไปยัง broadcast address ในเครือข่ายที่เป็นตัวกลาง(ปกติจะเรียกว่า amplifier) โดยปลอม source ip address เป็น ip address ของระบบที่ต้องการโจมตี ซึ่งจะทำให้เครือข่ายที่เป็นตัวกลางส่ง ICMP Echo Reply กลับไปยัง ip address ของเป้าหมายทันที ซึ่งทำให้มีการใช้งานแบนด์วิดธ์อย่างเต็มที่

การป้องกัน
เช่น เดียวกันกับการโจมตีแบบ ICMP flood เราเตอร์และอุปกรณ์กรองแพ็คเก็ตอื่นๆ สามารถ drop ICMP Echo Reply ซึ่งในกรณีนี้ควร drop ICMP Echo Reply ที่ส่งเข้ามาโดยไม่ได้มีการส่ง ICMP Echo Request ออกไปก่อน ซึ่งการทำงานลักษณะนี้อาจจะทำให้อุปกรณ์ packet filtering ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น และในกรณีที่เกิดการโจมตีขึ้นแล้วยังสามารถบล็อก source ip address ของ ICMP Echo Reply ได้ เพราะผู้โจมตีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนนี้ได้ สำหรับผู้ดูแลระบบทั่วไปควรป้องกันไม่ให้ระบบของตัวเองถูกใช้เป็น amplifier โดยการไม่ตอบสนองต่อแพ็คเก็ตที่ส่งเข้ามายัง broadcast address ซึ่งมีวิธีการแก้ไขแยกตามระบบที่ http://www.pentics.net/denial-of-service/w...apers/smurf.cgiFraggle
เป็น อีกรูปแบบหนึ่งของการโจมตีแบบ Smurf โดยผู้โจมตีจะส่ง UDP Echo Request (UDP port 7) ไปยัง broadcast address ของ amplifier network โดยปลอม source ip address ไปเป็น ip address ของเป้าหมาย ซึ่งทำให้มีการใช้งานแบนด์วิดธ์อย่างเต็มที่ และ/หรือทำให้มีการใช้ทรัพยากรของเป้าหมายจนหมดไป ซึ่งการโจมตียังสามารถใช้ได้กับ UDP, TCP services อื่น เช่น Chargen อีกด้วย

การป้องกัน
สามารถป้องกันได้คล้ายๆ กับการป้องกันการโจมตีแบบ Smurf attack โดยใช้เราเตอร์หรืออุปกรณ์กรองแพ็คเก็ตอื่นๆ drop แพ็คเก็ต UDP/TCP ที่ใช้โจมตีเข้ามา หรืออาจจะใช้วิธีบล็อก source ip address ได้เช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น