วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

sniffer Hacking -มันคืออะไร?

sniffer Hacking เป็นงานศิลปะของ hacking (เจาะระบบ) บุคคลอื่น เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ ได้จากคอมพิวเตอร์. NetBIOS ยืน สำหรับ "Network Basic Input Output System." เป็นวิธีการที่ระบบ LAN WAN หรือเพื่อแชร์โฟลเดอร์ ไฟล์ไดรฟ์ และเครื่องพิมพ์.

สาระเพิ่มเติม

WAN : คือ แวน หรือ ข่ายงานบริเวณกว้าง (Wide area network, WAN) คือ ข่ายงานที่อยู่ห่างไกลกันมาก อาจจะอยู่ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ

WAN : หรือ หมายถึง Wide Area Network คือเครือข่าย Wide area network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันและเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายหลากหลายเข้าด้วย กันLAN : คือ Local Area Network (LAN) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับท้องถิ่น เช่นภายในตึกเดียวกัน

badboy และ strongbad คืออะไร

ชื่อสมมุติ ของผู้ที่เป็น เหยือ

CMD คืออะไร

command DDos คำสั่งสำหรับ การ Hack ครั้งนี้

subnet คืออะไร

มา จาก Subnetwork เป็นการระบุแบบแยกส่วนของโครงสร้างเครือข่ายตามปกติ Subnet จะเสนอเครื่องทั้งหมดในพื้นที่หนึ่ง หรือใน LAN เดียวกัน

drives คืออะไร

drives ในที่นี้หมายถึง HDD ของเรา หรือของ ชาวบ้าน

shared drives คืออะไร

shared drives คือ drives ที่ใช้รวมกันกับคนอื่น

เริ่มทำการ จริงๆ จังๆ ได้ละ

Tool and Sytem เครื่องมือ ละ OS ที่ใช้

1.ระบบที่ต้อง การ OS Windows

2. Program Cain and Abel download it ... http://www.oxid.it

3.Card lan

Step 1, Finding the target.
ขั้นตอนที่ 1 ให้ค้นหาเป้าหมาย.หน้าต่างอื่นจะขึ้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า มันคือ IP subnet ถูกแล้ว เลือกแล้วคลิก OK.


(เราสามารถ สแกน IP ได้โดยเลือกที่ Range เช่น 192.168.0.XXX )
Q:ถาม A: ตอบ
Q:XXX คือ ?
A:XXX คือหนัง 555+ ไม่ใช่มันคือเลขหมาย IP

เริ่มสแกน. อาจติ๊กให้หมด ก่อนแล้ว สแกน หรือ ไม่ติ๊กก็ได้


ดังนั้น IP ที่ของคอมพิวเตอร์ชื่อและที่อยู่ mac addresses จะปรากฏขึ้น.
กำลัง Scan หา เป้าหมาย ... .. รอ. รอ และก็รอ


เมื่อ เสร็จสิ้น จะเห็นได้ว่า มี IP และข้อมูล mac addresses


[Part 2, Trial and Error]-
[ส่วนที่ 2, ทดลองและความผิดพลาด] - เมือเกิดความผิดพลาดขณะนี้เราไม่ทราบว่าเราได้กำหนดเป้าหมายของเราหรือหากเรามีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิ
มพ์อื่นๆหรือสิ่งที่อยู่ในระบบ LAN หรือ WAN.
คลิกที่เมนู Start และไปที่ Run พิมพ์ cmd ในและคลิก OK.
พิมพ์ Ping (IP แอดเดรสของเป้าหมาย) "เช่น Ping 192.168.0.XXX."
ซึ่งจะบอกให้เราทราบหากเป้าหมายคือออนไลน์.

Q:Ping ???? งง
A:Ping คือ เอาแบบ บ้านๆนะ คือการ เช็คว่า ผู้นั้น สามาร ติดต่อเราได้มั๊ย หรือ เช็คว่าอยู่ใน สถานะ ได้
นี่คือ เราสามารถติดต่อได้


หาผู้ใช้นั้นไม่สามารถ ติดต่อได้ หรือ แม้กระทั้งไม่ได้ online จะขึ้น Time out .


-[Part 3, Gathering the Information.]-
- [ส่วนที่ 3 รวบรวมข้อมูล.] -

ตอนนี้ให้ป้อนคำสั่งนี้ "nbtstat มี (ที่อยู่ IP ของเป้าหมาย)." ตัวอย่าง "nbtstat 192.168.0.XXX."
นี้จะแสดงเราหากมีการเปิดใช้การแชร์แฟ้มและหากมีจะให้เรา เข้าสู่ระบบในขณะนี้ผู้ใช้งาน และ ชื่อคอมพิวเตอร์


จะพบว่า ข้อมูลของ Local Area Connection ซึ้งเป็น Wireless Network Connection 2
ซึ่ง เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเป้าหมายผ่าน WAN

-[Step 4, Breaking In]
- [ขั้นตอนที่ 4, การ shared drives ]
ตอนนี้ เราพอ รู้แล้วว่า ทาง เหยื่อของเรา เปิดแชร์อะไรไว้ได้บ้าง เราสามารถ shared drives ได้โดยการพิม CMD
พิมพ์ "net view \ \ (ที่อยู่ IP ของเป้าหมาย)" ตัวอย่างเช่นนี้กวด: "net view \ \ 192.168.0.XXX"


ทั้ง หมดที่เหลืออยู่ของสิ่งที่ต้องทำคือ "map drives " พิมพ์ "net use K: \ \ (192.168.0.XXX \ (shared drives ). สำหรับ My example "K: \ \ 192.168.1.103 \ C. การ" ตกลง, สมมุติว่าที่คุณวาง map drives อีกครั่ง (สำหรับคนที่ไม่เข้าใจ คือสร้าง drives ไหม่อีก ตัว สมุติว่าเรา เรา hack badboy ได้แล้ว แต่อยากhack strongbad อีกจำเป็นต้องสร้าง map drives เพราะ map drives จะซ้ำกับชื่อเก่า ) ให้พิมพ์ “net use G...,”


ถ้าได้จะขึ้น "The command completed successfully"

ตอนนี้เรา จะเ็นทั้ง 2 drives "K" และ "G"

ถ้าได้จะขึ้น "The command completed successfully"หาก badboy และ strongbad ไม่ออนไลน์ drives จะไม่หายไป นะครับ แต่จะไม่สามารถ เข้า drives นั้นๆ ได้ แทน

คำสั่งที่ใช้ มี "CMD"

-Commands used in this tutorial:
PING
NBTSTAT -a (IP Address of Target)
NET VIEW \\(IP Address of Target)
NET USE K: \\(IP Address of Target)\(SHARENAME)

Credit : Blogger Hack ไม่มีลิงค์เดี๊ยวโดนด่า อะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น