วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โปรแกรม Net cut ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตในวงแลน/ไร้สาย

โปรแกรม Net cut ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตในวงแลน/ไร้สายโปรดนำไปใช้ ในทางที่ถูก เช่น แม่ตัดสัญญาณของลูก เป็นต้น

Net cut โปรแกรมตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตในวงแลน +วิธี
โปรแกรมจะทำการค้นหา ip ของเครื่อง

แถม โปรแกรม ป้องกันการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต

A program cuts internet signal in the Local Area Network or The wireless


Download


http://www.dinnoz.com/ikkv91ughm91/mobiplanet4m.com_net_cut.rar.htmlCredit Every One In Thailand

Debit  All Admin in Thailand

1 ความคิดเห็น: