วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

[Dork] injection php shop

[Dork] injection php shop

Dork :

[Copy]

 1. inurl:index.php?id=

 2. inurl:trainers.php?id=

 3. inurl:buy.php?category=

 4. inurl:article.php?ID=

 5. inurl:play_old.php?id=

 6. inurl:declaration_more.php?decl_id=

 7. inurl:pageid=

 8. inurl:games.php?id=

 9. inurl:page.php?file=

 10. inurl:newsDetail.php?id=

 11. inurl:gallery.php?id=

 12. inurl:article.php?id=

 13. inurl:show.php?id=

 14. inurl:staff_id=

 15. inurl:newsitem.php?num=

 16. inurl:readnews.php?id=

 17. inurl:top10.php?cat=

 18. inurl:historialeer.php?num=

 19. inurl:reagir.php?num=

 20. inurl:Stray-Questions-View.php?num=

 21. inurl:forum_bds.php?num=

 22. inurl:game.php?id=

 23. inurl:view_product.php?id=

 24. inurl:newsone.php?id=

 25. inurl:sw_comment.php?id=

 26. inurl:news.php?id=

 27. inurl:avd_start.php?avd=

 28. inurl:event.php?id=

 29. inurl:product-item.php?id=

 30. inurl:sql.php?id=

 31. inurl:news_view.php?id=

 32. inurl:select_biblio.php?id=

 33. inurl:humor.php?id=

 34. inurl:aboutbook.php?id=

 35. inurl:ogl_inet.php?ogl_id=

 36. inurl:fiche_spectacle.php?id=

 37. inurl:communique_detail.php?id=

 38. inurl:sem.php3?id=

 39. inurl:kategorie.php4?id=

 40. inurl:news.php?id=

 41. inurl:index.php?id=

 42. inurl:faq2.php?id=

 43. inurl:show_an.php?id=

 44. inurl:preview.php?id=

 45. inurl:loadpsb.php?id=

 46. inurl:opinions.php?id=

 47. inurl:spr.php?id=

 48. inurl:pages.php?id=

 49. inurl:announce.php?id=

 50. inurl:clanek.php4?id=

 51. inurl:participant.php?id=

 52. inurl:download.php?id=

 53. inurl:main.php?id=

 54. inurl:review.php?id=

 55. inurl:chappies.php?id=

 56. inurl:read.php?id=

 57. inurl:prod_detail.php?id=

 58. inurl:viewphoto.php?id=

 59. inurl:article.php?id=

 60. inurl:person.php?id=

 61. inurl:productinfo.php?id=

 62. inurl:showimg.php?id=

 63. inurl:view.php?id=

 64. inurl:website.php?id=

 65. inurl:hosting_info.php?id=

 66. inurl:gallery.php?id=

 67. inurl:rub.php?idr=

 68. inurl:view_faq.php?id=

 69. inurl:artikelinfo.php?id=

 70. inurl:detail.php?ID=

 71. inurl:index.php?=

 72. inurl:profile_view.php?id=

 73. inurl:category.php?id=

 74. inurl:publications.php?id=

 75. inurl:fellows.php?id=

 76. inurl:downloads_info.php?id=

 77. inurl:prod_info.php?id=

 78. inurl:shop.php?do=
 79. part&id=

 80. inurl:productinfo.php?id=

 81. inurl:collectionitem.php?id=

 82. inurl:band_info.php?id=

 83. inurl:product.php?id=

 84. inurl:releases.php?id=

 85. inurl:ray.php?id=

 86. inurl:produit.php?id=

 87. inurl:pop.php?id=

 88. inurl:shopping.php?id=

 89. inurl:productdetail.php?id=

 90. inurl:post.php?id=

 91. inurl:viewshowdetail.php?id=

 92. inurl:clubpage.php?id=

 93. inurl:memberInfo.php?id=

 94. inurl:section.php?id=

 95. inurl:theme.php?id=

 96. inurl:page.php?id=

 97. inurl:shredder-categories.php?id=

 98. inurl:tradeCategory.php?id=

 99. inurl:product_ranges_view.php?ID=

 100. inurl:shop_category.php?id=

 101. inurl:transcript.php?id=

 102. inurl:channel_id=

 103. inurl:item_id=

 104. inurl:newsid=

 105. inurl:trainers.php?id=

 106. inurl:news-full.php?id=

 107. inurl:news_display.php?getid=

 108. inurl:index2.php?option=

 109. inurl:readnews.php?id=

 110. inurl:top10.php?cat=

 111. inurl:newsone.php?id=

 112. inurl:event.php?id=

 113. inurl:product-item.php?id=

 114. inurl:sql.php?id=

 115. inurl:aboutbook.php?id=

 116. inurl:preview.php?id=

 117. inurl:loadpsb.php?id=

 118. inurl:pages.php?id=

 119. inurl:material.php?id=

 120. inurl:clanek.php4?id=

 121. inurl:announce.php?id=

 122. inurl:chappies.php?id=

 123. inurl:read.php?id=

 124. inurl:viewapp.php?id=

 125. inurl:viewphoto.php?id=

 126. inurl:rub.php?idr=

 127. inurl:galeri_info.php?l=

 128. inurl:review.php?id=

 129. inurl:iniziativa.php?in=

 130. inurl:curriculum.php?id=

 131. inurl:labels.php?id=

 132. inurl:story.php?id=

 133. inurl:look.php?ID=

 134. inurl:newsone.php?id=

 135. inurl:aboutbook.php?id=

 136. inurl:material.php?id=

 137. inurl:opinions.php?id=

 138. inurl:announce.php?id=

 139. inurl:rub.php?idr=

 140. inurl:galeri_info.php?l=

 141. inurl:tekst.php?idt=

 142. inurl:newscat.php?id=

 143. inurl:newsticker_info.php?idn=

 144. inurl:rubrika.php?idr=

 145. inurl:rubp.php?idr=

 146. inurl:offer.php?idf=

 147. inurl:art.php?idm=

 148. inurl:title.php?id=
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น