วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

File of Password

File of Password

Files Containing Passwords
?admin account info? filetype:log
!Host=*.* intext:enc_UserPassword=* ext:pcf
?# -FrontPage-? ext:pwd inurl:(service | authors | administrators | users) ?# -FrontPage-? inurl:service.pwd
?AutoCreate=TRUE password=*?
?http://*:*@www? domainname
?index of/? ?ws_ftp.ini? ?parent directory?
?liveice configuration file? ext:cfg -site:sourceforge.net
?parent directory? +proftpdpasswd
?powered by ducalendar? -site:duware.com
?Powered by Duclassified? -site:duware.com
?Powered by Duclassified? -site:duware.com ?DUware All Rights reserved?
?powered by duclassmate? -site:duware.com
?Powered by Dudirectory? -site:duware.com
?powered by dudownload? -site:duware.com
?Powered By Elite Forum Version *.*?
?Powered by Link Department?
?sets mode: +k?
?your password is? filetype:log
"Powered by DUpaypal" -site:duware.com
allinurl: admin mdb
auth_user_file.txt
config.php
eggdrop filetype:user user
enable password | secret ?current configuration? -intext:the
etc (index.of)
ext:asa | ext:bak intext:uid intext:pwd -?uid..pwd? database | server | dsn
ext:inc ?pwd=? ?UID=?
ext:ini eudora.ini
ext:ini Version=4.0.0.4 password
ext:passwd -intext:the -sample -example
ext:txt inurl:unattend.txt
ext:yml database inurl:config
filetype:bak createobject sa
filetype:bak inurl:?htaccess|passwd|shadow|htusers?
filetype:cfg mrtg ?target

    * ? -sample -cvs -example

filetype:cfm ?cfapplication name? password
filetype:conf oekakibbs
filetype:conf slapd.conf
filetype:config config intext:appSettings ?User ID?
filetype:dat ?password.dat?
filetype:dat inurl:Sites.dat
filetype:dat wand.dat
filetype:inc dbconn
filetype:inc intext:mysql_connect
filetype:inc mysql_connect OR mysql_pconnect
filetype:inf sysprep
filetype:ini inurl:?serv-u.ini?
filetype:ini inurl:flashFXP.ini
filetype:ini ServUDaemon
filetype:ini wcx_ftp
filetype:ini ws_ftp pwd
filetype:ldb admin
filetype:log ?See `ipsec ?copyright?
filetype:log inurl:?password.log?
filetype:mdb inurl:users.mdb
filetype:mdb wwforum
filetype:netrc password
filetype:pass pass intext:userid
filetype:pem intext:private
filetype:properties inurl:db intext:password
filetype:pwd service
filetype:pwl pwl
filetype:reg reg +intext:?defaultusername? +intext:?defaultpassword?
filetype:reg reg +intext:?WINVNC3?
filetype:reg reg HKEY_CURRENT_USER SSHHOSTKEYS
filetype:sql ?insert into? (pass|passwd|password)
filetype:sql (?values * MD5? | ?values * password? | ?values * encrypt?)
filetype:sql ("passwd values" | "password values" | "pass values" )
filetype:sql +?IDENTIFIED BY? -cvs
filetype:sql password
filetype:url +inurl:?ftp://? +inurl:?;@"
filetype:xls username password email
htpasswd
htpasswd / htgroup
htpasswd / htpasswd.bak
intext:?enable password 7?
intext:?enable secret 5 $?
intext:?powered by EZGuestbook?
intext:?powered by Web Wiz Journal?
intitle:?index of? intext:connect.inc
intitle:?index of? intext:globals.inc
intitle:?Index of? passwords modified
intitle:?Index of? sc_serv.conf sc_serv content
intitle:?phpinfo()? +?mysql.default_password? +?Zend Scripting Language Engine?
intitle:dupics inurl:(add.asp | default.asp | view.asp | voting.asp) -site:duware.com
intitle:index.of administrators.pwd
intitle:Index.of etc shadow
intitle:index.of intext:?secring.skr?|?secring.pgp?|?secring.bak?
intitle:rapidshare intext:login
inurl:?calendarscript/users.txt?
inurl:?editor/list.asp? | inurl:?database_editor.asp? | inurl:?login.asa? ?are set?
inurl:?GRC.DAT? intext:?password?
inurl:?Sites.dat?+?PASS=?
inurl:?slapd.conf? intext:?credentials? -manpage -?Manual Page? -man: -sample
inurl:?slapd.conf? intext:?rootpw? -manpage -?Manual Page? -man: -sample
inurl:?wvdial.conf? intext:?password?
inurl:/db/main.mdb
inurl:/wwwboard
inurl:/yabb/Members/Admin.dat
inurl:ccbill filetype:log
inurl:cgi-bin inurl:calendar.cfg
inurl:chap-secrets -cvs
inurl:config.php dbuname dbpass
inurl:filezilla.xml -cvs
inurl:lilo.conf filetype:conf password -tatercounter2000 -bootpwd -man
inurl:nuke filetype:sql
inurl:ospfd.conf intext:password -sample -test -tutorial -download
inurl:pap-secrets -cvs
inurl:pass.dat
inurl:perform filetype:ini
inurl:perform.ini filetype:ini
inurl:secring ext:skr | ext:pgp | ext:bak
inurl:server.cfg rcon password
inurl:ventrilo_srv.ini adminpassword
inurl:vtund.conf intext:pass -cvs
inurl:zebra.conf intext:password -sample -test -tutorial -download
LeapFTP intitle:?index.of./? sites.ini modified
master.passwd
mysql history files
NickServ registration passwords
passlist
passlist.txt (a better way)
passwd
passwd / etc (reliable)
people.lst
psyBNC config files
pwd.db
server-dbs ?intitle:index of?
signin filetype:url
spwd.db / passwd
trillian.ini
wwwboard WebAdmin inurl:passwd.txt wwwboard|webadmin
[WFClient] Password= filetype:ica


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น