วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Google Dorks for c99shell

Google Dorks for c99shell

 1. safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
 2. inurl:c99.php
 3. inurl:c99.php uid=0(root)
 4. root c99.php
 5. "Captain Crunch Security Team" inurl:c99
 6. download c99.php
 7. download c99.php
 8. download c99.php
 9. inurl:c99.php
 10. inurl:c99.php
 11. allinurl: c99.php
 12. inurl:c99.php
 13. allinurl: c99.php
 14. inurl:"/c99.php"
 15. allinurl: c99.php
 16. inurl:c99.php
 17. inurl:"c99.php" c99shell
 18.   inurl:c99.php uid=0(root)
 19.   c99shell powered by admin
 20.   c99shell powered by admin
 21. inurl:"/c99.php"
 22. inurl:c99.php
 23. inurl:c99.php
 24. inurl:c99.php
 25. c99 shell v.1.0 (roots)
 26. inurl:c99.php
 27. allintitle: "c99shell"
 28. inurl:"c99.php
 29. inurl:"c99.php
 30. allinurl: "c99.php"
 31. inurl:c99.php
 32. intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
 33. intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
 34. allinurl: "c99.php"
 35. inurl:c99.php
 36. inurl:"c99.php"
 37. inurl:"c99.php"
 38. inurl:c99.php
 39. inurl:c99.php
 40. inurl:c99.php
 41. inurl:c99.php
 42. inurl:"c99.php" c99shell
 43. inurl:c99.php
 44. inurl:"c99.php"
 45. allinurl:c99.php
 46. inurl:"/c99.php
 47. inurl:c99.php?
 48. inurl:/c99.php+uname
 49. allinurl:"c99.php"
 50. allinurl:c99.php
 51. inurl:"c99.php"
 52. inurl:"c99.php"
 53. allinurl:c99.php
 54. allinurl:c99.php?
 55. allinurl:c99.php?
 56. allinurl:c99.php?
 57. "inurl:c99..php"
 58. allinurl:c99.php
 59.   c99shell [file on secure ok ]?
 60. inurl:c99.php
 61. inurl:c99.php
 62. inurl:c99.php
 63. inurl:c99.php
 64. inurl:c99.php
 65. inurl:c99.php
 66. inurl:c99.php
 67. inurl:c99.php
 68.   powered by Captain Crunch Security Team
 69. allinurl:c99.php
 70. "c99.php" filetype:php
 71. allinurl:c99.php
 72. inurl:c99.php
 73. allinurl:.c99.php
 74. "inurl:c99.php"
 75. c99. PHP-code Feedback Self remove
 76. allinurl:c99.php
 77. download c99.php
 78. allinurl:c99.php
 79. inurl:c99.php
 80. allinurl: "c99.php"
 81. allinurl:c99.php
 82. allinurl:c99.php
 83. c99shell
 84. inurl:c99.php
 85. inurl:c99.php
 86. intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
 87. allinurl:"c99.php"
 88. inurl:c99.php
 89. inurl:c99.php
 90. inurl:c99.php
 91. inurl:c99.php
 92. safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
 93. inurl:/c99.php
 94. inurl:"c99.php"
 95. inurl:c99.php
 96. inurl:c99.php
 97. c99.php download
 98.   inurl:c99.php
 99. inurl:"c99.php"
 100. inurl:/c99.php
 101. inurl:"c99.php?"
 102. inurl:c99.php
 103. inurl:c99.php
 104. files/c99.php
 105. c99shell filetype:php -echo
 106. c99shell powered by admin
 107. inurl:c99.php
 108. inurl:c99.php
 109. inurl:"c99.php"
 110. inurl:c99.php uid=0(root)
 111. allinurl:c99.php
 112. inurl:"c99.php"
 113. inurl:"c99.php"
 114. inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
 115. inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
 116. inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
 117. C99Shell v. 1.0 pre-release build #5
 118. inurl:c99.php
 119. inurl:c99.php
 120. --[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16
 121. c99shell linux infong
 122. c99shell linux infong
 123. C99Shell v. 1.0 pre-release build
 124. !C99Shell v. 1.0 beta!
 125. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 126. !c99shell v. 1+Safe-mode: OFF (not secure)
 127. "C99Shell v. 1.0 pre-release build "
 128. intitle:c99shell +filetype:php
 129. inurl:c99.php
 130. intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
 131. "Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 132. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 133. intitle:!C99Shell v. 1.0 pre-release build #16! root
 134. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
 135. inurl:"c99.php"
 136. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
 137. c99shell v. 1.0 pre-release build #16
 138. intitle:c99shell intext:uname
 139. allintext:C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
 140. c99shell v. 1.0 pre-release build #16
 141. --[ c99shell v. 1.0 pre-release build #15 | Powered by ]--
 142. allinurl: "c99.php"
 143. allinurl: "c99.php"
 144. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 145. "c99shell v 1.0"
 146. ftp apache inurl:c99.php
 147. c99shell+v.+1.0 16
 148. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 download
 149. intitle:c99shell "Software: Apache"
 150. allinurl: c99.php
 151. allintext: Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove

 152. Logout
 153. powered by Captain Crunch Security Team
 154. powered by Captain Crunch Security Team
 155. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
 156. c99shell v. 1.0 release security
 157. c99shell v. 1.0 pre-release build
 158. inurl:c99.php
 159. c99shell [file on secure ok ]?
 160. C99Shell v. 1.3
 161. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 162. inurl:c99.php uid=0(root)
 163.   powered by Captain Crunch Security Team
 164. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16
 165. c99shell[on file]ok
 166. c99shell[file on ]ok
 167. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 168. inurl:c99.php
 169. "C99Shell v. 1.0 pre"
 170. =C99Shell v. 1.0 pre-release
 171. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 172. c99shell v. pre-release build
 173. inurl:c99.php c99 shell
 174. inurl:c99.php c99 shell
 175. powered by Captain Crunch Security Team
 176. inurl:c99.php
 177. inurl:c99.php
 178. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
 179. intitle:"c99shell" filetype:php root
 180. intitle:"c99shell" Linux infong 2.4
 181. C99Shell v. 1.0 beta !
 182. C99Shell v. 1.0 pre-release build #
 183. inurl:"c99.php"
 184. allintext:C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
 185. "C99Shell v. 1.0 pre"
 186. powered by Captain Crunch Security Team
 187. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 188. inurl:/c99.php?
 189. allinurl:c99.php
 190. intitle:C99Shell pre-release
 191. inurl:"c99.php"
 192. powered by Captain Crunch Security Team
 193. inurl:c99.php
 194. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
 195. allinurl:c99.php
 196. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 administrator
 197. intitle:c99shell filetype:php
 198. powered by Captain Crunch Security Team
 199. powered by Captain Crunch Security Team
 200. C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
 201. c99shell v.1.0
 202. allinurl:c99.php
 203. "c99shell v. 1.0 pre-release build"
 204. inurl:"c99.php" filetype:php
 205. "c99shell v. 1.0 "
 206. ok c99.php
 207. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 208.   c99shell v. 1.0 pre-release build #16 |
 209. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
 210. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
 211. allinurl:/c99.php
 212. powered by Captain Crunch Security Team
 213. inurl:c99.php
 214. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 215. inurl:c99.php
 216. powered by Captain Crunch Security Team
 217. inurl:c99.php
 218. C99Shell v. 1.0 pre-release
 219. inurl:c99.php
 220. inurl:c99.php ext:php
 221. inurl:"c99.php"
 222. allinurl:"c99.php"
 223. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 224. powered by Captain Crunch Security Team
 225. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 226. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout"
 227. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 software apache
 228.   Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 229. "c99shell v 1.0"
 230. inurl:"c99.php"
 231. allintitle: C99shell filetype:php
 232. C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
 233. "c99shell v. 1.0 pre-release"
 234. c99shell v. 1.0 pre-release build #5
 235. allinurl:"c99.php" filetype:php
 236. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 237. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 238. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
 239. inurl:c99.php
 240. intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
 241. inurl:c99.php
 242. c99shell v. 1.0
 243. allinurl: c99.php
 244.   --[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16 powered by Captain Crunch Security Team | ]--
 245. inurl:"/c99.php"
 246. c99shell +uname
 247. c99shell php + uname
 248. c99shell php + uname
 249. --[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16 powered by Captain Crunch Security Team | ]--
 250. allinurl:c99.php
 251. !C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
 252. C99Shell v.1.0 pre-release
 253. Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
 254. inurl:c99.php
 255. intitle:c99shell filetype:php
 256. "Encoder Tools Proc. FTP brute"
 257. "c99" filetype:php intext:"Safe-Mode: OFF"
 258. c99shell v. 1.0 pre
 259. inurl:c99.php
 260. intitle:c99shell uname -bbpress
 261. intitle:"index.of" c99.php
 262. inurl:admin/files/
 263. intitle:"index of /" "c99.php"
 264. intitle:"index of" intext:c99.php
 265. intitle:index.of c99.php
 266. intitle:"index of" + c99.php
 267. intitle:index/of file c99.php
 268. intitle:index/of file c99.php
 269. index of /admin/files/
 270. intitle:"Index of/"+c99.php
 271. c99.php "intitle:Index of "
 272. c99.php "intitle:Index of "
 273. c99.php "intitle:Index of "
 274. intitle:index.of c99.php
 275. img/c99.php
 276. intitle:index.of c99.php
 277.   img.c99.php
 278. intitle:"Index of/"+c99.php
 279. "index of /" c99.php
 280. c99.php
 281. intitle:"Index of" c99.php
 282. "index of" c99.php
 283. "Index of/"+c99.php
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น