วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผู้เริ่มต้น สู่ แฮกเกอร์ มือเซียน 1

ผู้เริ่มต้น สู่ แฮกเกอร์ มือเซียน 1

ทั่งหมดให้เครดิตแก่ หนังสือแฮกทุกๆเล่ม (มีหลายเล่ม) น่ะครับบ  

- Internet คืออะไร
เป็นเครื่อข่ายที่ใหญ่มาก (ซึ่งถูกย่อเป็น www ) ที่เชือมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันนั้นเอง

- Internet ทำงานอย่างไร (โปรก็ควรอ่าน)
การทำงานของอินเตอร์เน็ตอยุ่ใน ลักษณะ PacKet Swits ดดยแบ่งอยกออกตามข้อความออกมาเป็นหน่วยตามบรรจุจำนวนที่เหมาสม เรียนว่า Packet  และถูกสกั้ดกันโดย Router ซึ่งมีหน้าที่อ่าน เพื่อส่งไปยังทิศทางที่ถูกต้อง  คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องส่วนนอกนั้นจะแปลสิ่ง ที่ว่า TCP/IP ได้เหมือนๆกัน

- บริการ InterNet (โปรควรอ่าน)
Email    จดหมายอิเล็กทรอนอก  โปรแกรมที่รับ-ส่งคือ Hotmail เป็นต้น
www    เป็นการเข้าสู้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล ในรูปแบบ Interactive Mutimedia
FTP       เป็นการรับ - ส่ง File ที่อยุ่ในรูป   Interactive Mutimedia 
Telnet   เป็นการใช้เครื่องคอมคนอื่นจากระยะไกล    เหมือนกับไปนั่งอยุ่ที่เครื่องคอมพ์นั้นๆ
Archie   เป็นการค้นหาแฟ้มขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก การทำเช่นนี้ต้องมีระบบหรือโปรแกรม เพื่อช่วยค้นหาแฟ้มได้อย่างสะดวกสบาย โปรแกรมที่นิยมใช้คือ Archie (เก่าแล้วว) เมือ่หาเจอแล้วก็ทำการ FTP
Gopher เป็นการต้นหาขอใช้บริการข่าวสารไฟล์ต่างๆ ด้วยระบบเมนู  โกเฟอร์จะไม่เหมือน FTP , ARCHIE, โดยไม่ต้องทราบชื่อโดเมน Ip
IRC       เป็นการโต้ตอบแบบทันทีด้วยข้อความหรือเสียง โปรแกรมที่นิยมใช้คือ MSN
Entertian เป็นการใช้บริการบันเทิงบนอินเตอร์เน็ตเช่น เกมส์ เพลง เกมโชว์ ต่างๆ
E-Commece เป็นการดูซื้ออิเล็กทรอนอก ซึ่งการค้า เช่น TV Media UBC Cable TV


Hacker
Hacker และ Black Hat Hacker ต่างกันอย่างไร
Hacker คือผู้เชี่ยงชาญเจาะระบบเครื่อข่ายคอมพ์และโ)รแกรมต่่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ดี
Black Hat Hacker คือ ผู้นำความรุ้ไปในที่ที่ไม่ถูกต้อง เช่น ขโมยข้อมูลโจมตีเครื่อข่ายของผู้อื่น

- ทดสอบการโจมตีการทำงานของสคิป
ด้วยโปรแกรม Virusal PC  โปรแกรมนี้สามารถสร้างเครื่องเสมือนได้ให้มี2เครื่องทั่งๆที่เรามีเครื่อง เดียว เนื้อหาเดียวเพิ่มต่อ*

- รู้จักไวรัส (มีไวรัสบางตัวที่ท่านไม่รุ้จัก)
ไวรัสมี 2 สถานะ คือ ติดเชื้อและ โจมตี  ประเภทไวรัส มีดั่งนี้
- บู๊ตเซ็กเตอร์  เป็นไวรัสที่ฟังอยุ่ใน บูตเซ็กเตอร์
- ไฟล์ไวรัส    เป็นไวรัสที่ผังอยุ่ในไฟล์ข้อมูลเช่น .EXE .Com .DLL
- มาโครไวรัส   เป็นไวรัสที่ถูกเขียด้วยชุดคำสั่ง Macro
- โพลีมอฟิกไวรัส เป็นไวรัสที่สารมารถเป็นแปลงด้วยตัวเองได้ จึงยากต่อการถูกโปรแกรมจับ
- มัลติพาร์ทไวรัส  เป็นการโจมตีในส่วน บู๊ตเซ็กเตอร์ ไฟล์ระบบ โปรแกรม และสามารถเพิ่มจำนวนออกได้เรื่อยๆ
- สตีลไวรัส   เป็นไวรัสที่สามารถหลบซ่อนโปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ
- เวริม    ทำงานคล้ายไวรัส จนถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไวรัส ซึ่งแตกต่างจากไวรัสที่ ทำงานด้วยตัวของมันเองได้ แพร์เชืื่ออย่างรวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต  สร้างความเสียหายให้ระบบคอมรุนแรง มมาก
- ม้าโทรจัน  เป็นไฟล์อันตรายที่ปลอมมาเป็นไฟล์ธรรมดาดูไม่มีพิษสง แต่เมื่อดับเบิ้ลคลิกมันจะทำงานอย่างเงียบๆ ทันทีและเปิดช่องโหง่ให็ Hacker แฮคเข้ามา
- สปายแวร์   เป็นโปรแกรมที่คอบดักจับดูข้อมูลการกระทำของเราอยุ่ตลอดเวลา แล้วส่งไปยังเครื่องHacker  หรือเจ้าของผู้ปล่อย โดยอาจหวัง นำไปใช้ข้อมูลทางธุรกิจ โจรกรรมต่างๆ
- แอดแวร์   คือโ)รแกรมสนับสนุนโหษณา ส่วนใหญ่แผงเข้ามากับเว็บขายสินค้า เว็บใต้ดิน ต่างๆ เน้นไปทางก่อนกวนหรือสร้่างความรำคาน
- โปรแกรมก่ออกวน  เป็นโปรแกรมเล็กๆที่เน้นไปทางก่อนกวนหรือทำลายเครื่องเป้าหมาย เช่นทำให้ windows แฮง
เป็นต้น

-สร้างไวรัสสำเร็จณุป
ด้วย JPS Virus Maker เป็นโปรแกรมสร้างไฟล์ไวรัสสำเร็จรูป โ)รแกรมนี้ไม่ถูกจับว่าเป็นไวรัส แต่ไฟล์ที่ถูกสร้างจากโ)รแกรมนี้จะถูกจับว่าเป็นไวรัส โปรแกรมนี้อาจไม่ทำลายเครื่องมากแต่ก่อกวนดีมาก แต่โ)รแกรมนี้มีปัญหาอยุ่ที่มีบัคอยุ่ ซึ่งยังไม่ถูกแก้ไข เล็กน้อย

- winrar อันตราย
winrar นั้นสามารถทำให้windows แฮงได้ เพราะสามารถลบไฟล์ที่ชื่อ systeast  นำไฟล์ใดก็ได้ เพื่อใช้ winrar บีบอัด คลิก add to archive เลือกคำสั่ง create SFX archive เพื่อบีบเป็น สกุล .exe
คลิก แท็บ advanced คลิกปุ้ม SFX options ในช่อง Path to extract แล้วต้องการคลายซิบลงไป ซึ่งต้องเป็นที่เดียวกับที่จะลบฟรเดรอืเป้าหมาย คลิกแท็บ advanced ในช้อง Filed to delete in the destination foder  ให้พิมคำสั่งเข้าไปเช่น ไดวฟ์ที่ที่จะคลาย:/โฟรเดรอืที่จะลบ/del *.* คำสั่ง del *.* เป็นคำสั่งลบไฟล์ทั่งหมด หากต้องการลบไฟล์ทั่งหมดที่อยุ่ข้างไหน deltree ตามด้วยไดวฟ์ชื่อโฟร์เดอร์
คลิ กแท็บ modes คลิกเลือก Hide all คลิก overwrite all files  คลิกแท็บ text and icon คลิกๅbrows คลิกเลือกรูปไอคอน แล้วกด ok แล้วกด ok 
- เพิ่มความร้ายwinrar+virus สำเร็จรูป
ให้คลิกที่ช่อง path to extract กำหนดให้ลง C:/Document and setting/all menu/Program/stuarup เพื่อให้ไฟล์คลายซิบไวรัสโดยอันตโนมัติทุกครั่งที่เปิดเครื่อง


- สคิปอันตราบ Macro  Recoder
คือชุดคำสั่งสำเร็จรูปประเภทมาโครมราถูก สร้างขึ้นมาอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีการเขียนสคิปใดๆทั่งสิ้น  สคิปนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยโปรแกรม ที่สามารถบันทึกลำดับขึ้นตอนคลิกเมาส์ และกดปุ่มต่างๆ บนคีย์เพื่อสร้างเป็นสคิปสำเร็จรูปขึ่น เช่นโปรแกรม AutoHotkey ที่ใช้เปนกณี ศึกษาสำหรับข้อนี้

- สร้างสคิป Macro recorder
เมื่อติดตั่งโปรแกรม AuyoHotkey แล้ว ให้เปิดโปรแกรม Autoscipwiiter ที่เป็นโปรแกรมย่อย ขึ้นมาแล้วกดปุ่ม recorder เพื่อเริ่มการบันทึก
เมื่อโปรแกรมเริ่มจะมีปุ่ม stop ขึ้นมาบนหน้าจอ เข้า run  จากนั้นพิมพ์คำว่า  firewall.cpl ลงไป  และเข้าไปปิด firewall คลิกเมาส์ stop เดพื่อหยุดการบันทุก เมาส์และคีย์บอร์ด  โปรแกรมจะแสดงสคิปขึ้นจากนั้นกด save เลือกไฟล์จัดเก็บสคิป   (สคิปที่เขียนคือการปิดไฟล์วอรร์)

- แปลงเป็น .exe
ให้รับโปรแกรม ย่อยที่ชื่อว่า scip to exe converter คลิกเลืออกไฟล์สคิปที่เราเซฟไว้ ที่ช้อง destination  ให้คลิด brows เลือดที่จะเก็บไฟล์ .exe กดsave ที่ช้อง ico.file ให้คลิกปุ่ม bores เลือกไปคอนที่นำมาใช้กบ exe ต้องสกุลico เท่านั้น เสจแล้วกด OK

* คำเตือน หน้าจอเป้าหมายอาจไม่เท่าของเราดั่งนั้น ควรใช้ คำสั่งแทน ที่ใช้คีย์บอกอย่างเดียวไม่ควรใช้เมาส์ เช่น ปิดสร้างโฟรเดรอ์ ก็ ctrl + ship + F

- ไฟล์ไวรัส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น