วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Basic Hacker 6 Step

Basic Hacker 6 Step

1. Footprinting

2. Scanning and Enumeration

3. Hacking

4. Trojans and Backdoors

5. Sniffing and Session Hijack

6. Web and SQL attacks

Link :
http://knowthetrade.com/9844.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น