วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเจาะเข้าสู่ระบบโดยแฮกเกอร์

การเจาะเข้าสู่ระบบโดยแฮกเกอร์

การเจาะ เข้าสู่ระบบโดยแฮกเกอร์    

ความเป็นมาของการเจาะระบบในยุค 1960 ในช่วงแรกๆ นั้นแฮกเกอร์เป็นนักโปรแกรมที่มีความสามารถสูง ระบบปฏิบัติการและเกมคอมพิวเตอร์แรก ๆ นั้นเขียนโดยบรรดาแฮกเกอร์ ซึ่งในช่วงแรกนั้นคำว่าแฮกกิงมีความหมายที่ดี แสดงความเก่งกาจน่าชื่นชม แต่ตอมาแฮกเกอร์มักจะเป็นนักศึกษาและนักเรียน

แฮกเกอร์ในยุคอินเตอร์ เน็ต ได้เริ่มมาราวสิบกว่าปีแล้ว เมื่อมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางทั้งทางด้านการศึกษา ธุรกิจ และตามบ้านเรือน ทำให้บรรดาอาชญากรเริ่มสนใจ อาชญากรรมช่วงแรก คือการปล่อยไวรัส และหนอน คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการป้องกันที่ดีอาจมีคนแอบใช้เพื่อก่อความเดือดร้อนแก่ ผู้อื่น รวมทั้งการใช้ในการหลอกลวง และการทำให้ระบบเครือข่ายเกิดความเสียหาย แต่แฮกเกอร์ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเก่ง เพราะอาจใช้โปรแกรมที่มีคนอื่นเขียนไว้ไปสร้างความเดือดร้อนได้เลย

Hacktivism หมายถึงการใช้ประสบการณ์ในการเจาะระบบเพื่อสนับสนุนงานการเมือง การเจาะระบบแบบนี้อาจเป็นกิจกรรมการสร้างปัญหาี่ที่ร้ายแรง บางคนถือว่า hacktivism เป็นการต่อต้านสังคมในรูปแบบใหม่ของยุคปัจจุบัน บางคนถือว่า hacktivism เป็นการปฏิเสธสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่น และละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การจับกุมแฮกเกอร์ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ตรวจพบว่ามีการเจาะระบบ และดำเนินการสอบสวนจับกุม การสืบสวนสอบสวนต้องใช้เครื่องมือ เช่น สายสืบ บันทึกข้อมูลการใช้กระดานข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสำหรับถอดรหัส บันทึกข้อมูลการจราจร หรือการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย และผู้ให้บริการเครือข่าย

ปัญหา แง่คิดทางกฎหมาย
เจตนา ศาลควรลงโทษผู้ที่กระทำความผิดที่ไม่ต้องการสร้างความเสียหายหรือก่อใหเกิด อันตรายแตกต่างไปจากที่เป็นอาชญากรและมีเจตนาสร้างความเสียหายจริงหรือไม่ ?
อายุ ผู้กระทำความผิดที่มีอายุน้อยควรได้รับโทษแตกต่างไปจากผู้ที่มีอายุมากกว่า หรือไม่ ?
ความเสียหายที่เกิดขึ้น การลงโทษหนักเบาควรขึ้นกับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ ?
การ กระทำผิดนอกประเทศ หรือโดยคนต่างด้าว จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร ?
การบ ล็อกเว็บหน่วยงาน จะกระทำได้หรือไม่ ?
การตรวจสอบเว็บของพนักงาน จะกระทำได้หรือไม่ ?

เหตุใดเราจึงถูกเจาะระบบได้
ความ มั่นคง คอมพิวเตอร์ของหน่่วยงานส่วนใหญ่มีจุดอ่อนด้านการรักษาความมั่นคง เช่น ขากการตะหนักถึงปัญหา ทำให้ไม่มีการป้องกัน การป้องกันไม่เพียงพอเพราะขาดงบประมาณ ไม่มีระเบียบปฏิบัติที่รัดกุม ไม่ได้แนะนำและให้ความรู้แก่พนักงาน
สาเหตุของจุดอ่อน
ธรรมชาติของ อินเตอร์เน็ตกับเว็บ
ธรรมชาติของคนที่ต้องการละเมิดกฎ
ความซับซ้อนของ ระบบคอมพิวเตอร์

การป้องกันการเจาะระบบ
พยายามให้ความรู้และความ เข้าใจแก่พนักงานทุกคน
ออกแบบระบบให้มีการเตือนและป้องกัน
ใช้ระบบและ เครื่องมือป้องกัน
ติดตามข่าวสารการแพร่โปรแกรมไวรัสที่มีหน่วยงาน สาธารณะคอยตรวจสอบ
กำหนดให้มีการแจ้งปัญหาที่น่าสงสัยว่าจะเป็นไวรัส หรือ มีการบุกรุก

ความ ครอบคลุมของกฎหมายไทย เท่าที่พิจารณาจากมาตราต่าง ๆ และจากการเจาะระบบของแฮกเกอร์เชื่อว่า พรบ.ฉบับนี้ครอบคลุมการกระทำความผิดด้านนี้ค่อนข้างดีแล้ว

อาชญากรรม ออนไลน์
การประมูลซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ได้รับความนิยมมาก
ปัญหา คือ ผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ ผู้ขายส่งสินค้าที่มีคุณภาพด้อยมาให้ ราคาสูงเกินสมควรเพราะมีการแข่่งขัน มีการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย
วิธี แก้ไข ให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจซื้อสินค้าแบบออนไลน์ อ่านข้อมูลของผู้ขายอย่างละเอียด ซื้อขายผ่านบุคคลที่สาม

การฉ้อโกง หลอกลวง และการบ่อนทำลาย
บัตร เครดิต เช่น ใบเสร็จรับเงินถูกขโมย เอกสารรายงานการเงิน การดักรับข้อมูลออนไลน์ หรือระบบความมั่นคงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจุดอ่อน
ATM เช่น การขโมยหมายเลขบัตร PINs ข้อมูลวงใน หรือการปลอมบัตร ATM
ระบบโทรคมนาคม เช่น การขโมย PINs ผ่านระบบสื่อสาร การใช้โทรศัพท์หลอกลวง หรือ Phising

ความ เกี่ยวข้องกับองค์กร
1.หน่วยงานหลายแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจึงต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.หน่วย งานที่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ มีฐานะเป็นผู้ให้บริการด้วย ตาม พรบ.ฉบับนี้ ดังนั้นจึงต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เอาไว้ให้ตรวจสอบ
3.ต้อง สร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรเพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมาย
4.ต้องดูแลอย่าให้ เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
5.ต้องมีระบบตรวจสอบความมั่นคงด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น