วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

javascript ดูรหัสที่ถูกปิดด้วยเครื่องหมาย ***

javascript ดูรหัสที่ถูกปิดด้วยเครื่องหมาย ***

เอาไว้ใช้ดูรหัสที่ ถูกปิดเป็นเครื่องหมาย ***
ง่ายๆก็แค่คัดลอกสคริปข้างล่างไปใส่ใน URL-adressbar
กด Enter มันก็จะออกมาครับ

  1. javascript:(function(){var s,F,j,f,i; s = ""; F = document.forms; for(j=0; j<F.length; ++j)
  2. { f = F[j]; for(i=0; i<f.length; ++i) { if (f[i].type.toLowerCase() == "password") s += f[i].value
  3. + "\n"; } } if (s) alert("Passwords in forms on this page:\n\n" + s); else alert("There are no
  4. passwords in forms on this page.");})();
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
อย่างในภาพนี้ตรง ******** นั้น ผมได้ใส่รหัสคือ number27 ซึ่งมันขึ้นบอกดังภาพครับ

ปล.มีประโยชน์บ้างหรือป่าวหว่า หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น