วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การปล้นข้อมูลแบบเมาๆ

การปล้นข้อมูลแบบเมาๆ

คำสั่งพื้นฐาน CMD batXCOPY คำสั่งคัดลอกทั้งไดเร็คทอรีและทั้งหมดในไดเร็คทอรี
XCOPY เป็นคำสั่งที่ใช้ในการคัดลอกไฟล์ได้เหมือนคำสั่ง COPY แต่ทำงานได้เร็วกว่า และสามารถคัดลอก ได้ทั้งไดเร็คทอรีและไดเร็คทอรีย่อย
รูปแบบคำสั่ง
XCOPY [ต้นทาง] [ปลายทาง] /S /E
/E ให้คัดลอกไดเร็คทอรีย่อยทั้งหมดรวมถึงไดเร็คทอรีย่อยที่ว่างเปล่าด้วย
/S ให้คัดลอกไดเร็คทอรีย่อยที่ไม่ว่างเปล่าทั้งหมด
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
C:\>XCOPY BACKUP F: /S /E คัดลอกทุกไฟล์และทุกไดเร็คทอรีย่อย BACKUP ไปไว้ในไดรว์ F
C:\>PRINCE>XCOPY *.VSD A: คัดลอกทุกไฟล์ที่มีนามสกุล VSD ในไดเร็คทอรี PRINCE ไปที่ไดรว์ A

เปิดNotepad
------------------------------
@echo off
title (^^')Hack Me
color 0a
cls
XCOPY *.VSD A: /S

------------------------------

Save เป็น hack.bat


สีแดง คือ นามสกุลที่จะปล้น
สีเขียว คือ ไดร์ที่จะเก็บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น