วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเจาะระบบเครือข่ายองค์กรของรัฐ และสถาบันความมั่นคงแห่งชาติ

การเจาะระบบเครือข่ายองค์กรของรัฐ และสถาบันความมั่นคงแห่งชาติ

การเจาะระบบเครือข่ายองค์กรของรัฐ และสถาบันความมั่นคงแห่งชาติ

เข้าใจกันก่อน

บท ความนี้ไม่ได้มุ่งเน้นให้คุณเข้าไปเจาะระบบที่มีความปลอดภัยสูงๆ เนื่องจากว่าไม่เหมาะกับการเอาอนาคตคุณเข้าไปเสี่ยงแม้กระทั่งผู้เขียนบท ความนี้เองก็ยังไม่คิดที่จะทำเลย ดังนั้นสิ่งที่เขียนนี้เป็นเพียงแง่คิดที่ได้จากการรวบรวม และคิดขึ้น วัตถุประสงค์ของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลไว้ใช้ศึกษา และสร้างระบบเครือข่ายให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นเริ่มต้นผม แนะนำให้คุณศึกษาเทคนิคต่างๆอย่างระมัดระวัง และไม่แนะนำในด้านเทคนิคเพื่อเจาะระบบไซต์ gov หรือ mil เพราะคุณอาจจะเข้าไปในตารางได้ ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมเส้นทาง หรือวิธีการติดต่อได้ แม้ว่าคุณอาจจะเข้าไปเจาะระบบเพียงทำ หรือต่อต้านกับกลุ่มประเทศเล็กๆก็ตาม ถ้าพยายามที่จะเข้าไปในรัฐบาล คุณจะจบลงที่เป็นผู้ต้องหา หรือนักโทษ

ในสหรัฐไซต์การทหารที่ต่อท้าย ด้วย mil และไซต์รัฐบาลที่ต่อท้ายด้วย GOV เช่น pentagon.mil ไซต์ต่างๆเหล่านี้ควรจะมีชื่อไซต์ mil ขณะที่ Nasa.gov จะเป็นไซต์ GOV หรือรัฐบาล

White House เป็นไซต์ที่ถูกแฮก และแครก อยู่เป็นประจำโดยส่วนใหญ่เว็บไซต์เหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกับไซต์อื่นๆ และจะใช้ TCP และ IP protocols เหมือนเครื่องแม่ข่ายอื่นๆทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นชนิดต่างๆของไซต์

แต่ ถ้าเป็นเครื่องแม่ข่ายที่มีความปลอดภัยจะใช้ระบบปฏิบัติการที่ทำขึ้นมาเฉพาะ ผมเองก็ไม่เคยเห็นตัวอย่างมาก่อน

ซึ่งการทำงานก็ยังคงใช้ระบบ ดิจิตอลคือมีโปรเซสเซอร์ที่เข้าใจอยู่สองสิ่ง 1 และ 0 ถ้าคุณต้องการเจาะระบบไซต์ Mil หรือ Gov จะต้องเข้าไปสู่โปรแกรมระดับล่างหรือ Assembly หรือใช้ตั้งแต่โปรแกรมจำลองขึ้นมาเท่าที่มีในท้องตลาด จนถึงการเข้าไปในกระบวนการเลขฐานสองเลยที่เดียว

เพื่อให้มั่นใจว่า คุณใช้จุดอ่อนที่เข้าไปในระบบ และใช้งานผ่านเส้นทางเป็นทอดๆแบบลูกโซ่ บนรูปแบบที่บาลานซ์อย่างดี รวมถึงการติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์ที่มีการป้องกันอย่างดี

Gov และ Mil security จะสามารถค้นหาคุณพบแม้ว่าจะทำการหลอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือระบบโทรศัพท์ โดยจะทำการตามรอยระหว่างที่ผู้ใช้กำลังทำงานอยู่

ใน การเจาะระบบคุณจะใช้หลักการติดต่อเป็นทอดๆ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากเครื่องแม่ข่ายระดับล่างที่มีประตู หรือมีจุดอ่อนที่เปราะบางในหลายๆที่

โดยการติดต่อแบบลูกโซ่ในเครื่อง ระดับล่างของไซต์ GOV และ Mil เมื่อคุณโจมตีที่ไซต์จริง คุณสามารถที่จะวางเครือข่ายให้ปลอดภัยได้เพื่อนำไปสู่การหลอกให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจริงๆหลงทาง โดยสิ่งต่างๆจะเริ่มดำเนินการเมื่อคุณต้องการโจมตีครั้งสุดท้ายในเครื่องแม่ ข่ายที่มีความปลอดภัยสูง และมีข้อมูลสำคัญ

ซึ่งการโจมตีครั้งสุดท้าย คุณจำเป็นที่ต้องเข้าไปในระดับ root ต่ำสุดของเครื่องเพื่อที่กำหนดชนิดของทริก และทำการเคลียร์ล็อก เพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่ในเครื่องระดับสูงเขาอาจจะพบคุณได้ ซึ่งพวกเขาจะอยู่บนเครื่องในระดับต่ำเพื่อตรวจสอบ ID คุณ คุณจะใช้สิ่งนี้ในการซ่อนที่มาของเราซึ่งการทำแบบนี้เรียกว่าการแฮก

ใน การเจาะระบบควรสร้างเครือข่ายชั่วคราวที่อยู่บนเครื่องระดับบน โดยที่คุณสามารถที่ควบคุมการค้นหา ID ของคุณได้ หรือเมื่อพวกเขาค้นพบทำให้ไม่สามารถพบเจอคุณได้

ไซต์ของ Gov และ Mil ผมคิดว่าคงมีโครงสร้างเหมือนพีระมิด ซึ่งด้านบนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญ และการเข้าไปใช้ข้อมูลสำคัญจะถูกค้นพบที่นั้น

ดังนั้นก่อนที่จะเข้า ไปเป็น Root เพื่อเข้าไปสู่ระดับบนของไซต์ Gov หรือ Mil คุณจะต้องอยู่ฐานล่างของพีระมิด และพยายามเข้าไปยังเครื่องที่ควบคุม Root ของพีระมิดทั้งหมด ถ้าคุณทำ หรือแฮกได้อย่างถูกต้องบนเครื่องระดับล่างก่อนที่จะเข้าไปสู่ระดับสูง คุณอย่าลืมใช้เส้นทางต่อเนื่องเล็กๆ หรือทำเงาเพื่อเข้าสู่ Gov และ Mils โดยไม่สามารถถูกตามรอยได้เมื่อกำลังเข้าไปจู่โจม และเคลียร์ล็อกต่างๆทั้งเครื่อง และเครือข่ายทิ้งเมื่อจบการโจมตี

ผลลัพธ์ การตามรอยต้องไม่ปรากฏในระบบของตนเองระหว่างที่มีการโจมตี เพราะว่าคุณควบคุมเส้นทางในการค้นหาเครื่องที่เข้าไปสู่ Root ผมคิดว่าประมาณ 20 เครื่อง

เพื่อทำการแฮกอย่างถูกต้องจะต้องมีทีมที่ เจาะระบบสื่อสาร และคอยขัดจังหวะคำสั่ง Gov และ Mil เมื่อมีการตามรอยถ้ามีการค้นหาจากกลุ่มที่ดูแลความปลอดภัยระดับบน

ใน บทบาทนี้ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาในการเจาะระบบอย่างมากเพื่อเข้าในเครื่อง ที่ไม่ปลอดภัย และสร้างความปลอดภัยในเครือข่าย เพื่อว่าเมื่อคุณสามารถเข้าไปสู่ระดับบน คุณสามารถที่จะถอยกลับมาเพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อม ให้บุคคลที่ดูแลความปลอดภัยเครื่องระบบระดับบนพ่ายแพ้

คนที่เจาะระบบ ของเครื่อง root ควรที่จะมีเครื่องแม่ข่ายอย่างน้อย 20 เครื่อง ที่ผ่านโดยใช้ประตูหลังจากการเจาะระบบในระดับล่าง คุณจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยในการเจาะระบบระดับล่าง เพื่อให้มีการเปิดใช้เมื่อมีการเริ่มค้นหาว่าใครกำลังเข้าเจาะระบบเครือข่าย ระดับสูงอยู่ ผมแนะนำว่าให้ทำงานเป็นทีมจะทำให้ควบคุมเครื่องแม่ข่ายระดับบนได้ง่ายขึ้น คุณควรที่อัพโหลดเครือข่ายต่างๆพร้อมกันเพื่อทำกิจกรรมสุดยอดนี้

อย่าง ลืมว่าเครือข่ายของคุณจะไม่มีไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในวัน หรือสัปดาห์ เมื่อเครือข่ายถูกจำเป็นต้องใช้ ทีมของคุณจะช่วยผลักไปสู่การควบคุมระดับบน โดยให้ถูกโหลด และหลังจากที่ถูกใช้ให้ทำการลบทิ้ง และเคลียร์โปรแกรมต่างๆโดยรันการแคร็กบนเครือข่าย เพื่อให้บุคคลที่ดูแลความปลอดภัยไม่สามารถที่เห็น หรือดึงกลับมาตามรอยได้

คุณ จะต้องทำเหมือนเป็นการป้องกันระบบความปลอดภัยในเครื่องระดับล่าง โปรแกรมที่ถูกติดตั้งจะป้องกันการโจมตีในระดับบน การดาวน์โหลดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้มีการป้องกันดีที่สุด เมื่อคุณถูกโจมตีจากด้านบน

ถ้าคุณพยายามที่จะเจาะระบบคุณเอง บางทีจะไม่สามารถตรวจสอบทั้งหมดสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดที่ root และการอัพโหลดในเครือข่ายเมื่อถูกค้นพบ คุณควรที่จะมีเครื่องที่ดำเนินการหนึ่ง และผลักไปในเครือข่ายที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็น ต้องใช้ โปรแกรมเมอร์ที่ฉลาดของเครือข่ายจะถูกค้นพบในการสำรองของเครื่องระดับล่าง โดยนำเวลาเพื่อไปเจาะระบบกลับ

ขณะนี้ถ้าชนิดของการเจาะระบบถูกทำ อย่างถูกต้อง คุณจะเข้าถึงเครื่องที่มีความปลอดภัย และอยู่บนเครื่องระดับล่างเพื่อค้นหา และโจมตีจากมัน เมื่อทีมดูแลความปลอดภัยโจมตีกลับมาในสิ่งที่คุณควบคุม คุณก็สามารถที่ทำให้ทีมที่กำลังตามอยู่หลงทาง โดยบอกกับเครื่องที่แม่ข่ายที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทิ้งล็อกในที่ให้ค้นหาพบ เขาเหล่านั้นก็จะใช้มันในการตามรอย ซึ่งการลบรอยเท้าเป็นเรื่องที่จำเป็น และเป็นหัวใจหลักด้วย

คุณไม่ สามารถเจาะระบบ Mil หรือ Gov  โดยปราศจากการแคร็ก

คุณจะต้องทำลาย ล็อกในชนิดของการเจาะ และทำลายฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลชั่วคราว ถ้าไม่ทำลายฮาร์ดดิสก์ก็ลบไฟล์ล็อกบนเครือข่ายที่จะไม่ยอมให้ลบไม่ได้

เมื่อ มีการทำลาย หมายถึงการลบโปรแกรมที่ Pentagon ใช้ และเขียนไปอีก 100 ครั้งเพื่อให้ทำลายข้อมูลเหล่านั้น

ในทาง Mil และ Gov จะมีโปรแกรมในการจัดเรียงข้อมูลที่ไม่สามารถลบได้ ดังนั้นเมื่อคุณทำการลบฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่นการลบทั่วไปและไม่สามารถทำลายในระดับกายภาพได้ คุณอาจถูกพบได้แม้ว่าจะทำการลบล็อกของเครื่อง และเครือข่ายแล้วก็ตามที

การอัพ โหลดในเครือข่ายที่ใช้ครั้งสุดท้ายจะเป็นการปลุกเมื่อถูกพบในขณะที่เจาะระบบ ด้านบนของพีระมิด ทำให้ระบบ ID ระหว่างที่มีการเจาะระบบทั้งหมดส่วนใหญ่ถูกป้องกัน

สิ่งสำคัญในการ โจมตี Gov หรือ Mil จะขึ้นอยู่กับการเตรียมการสำหรับการป้องกันทีมความปลอดภัยของเครือข่ายระดับ บน ซึ่งจะมีการตามรอย และมีงานที่จะค้นหาคุณ พร้อมทั้งต้องทำการหยุด และจับกุมเรา

ถ้าล็อกไม่เหมาะสมในเครื่องที่ใช้ตามรอย คุณจะมีการควบคุมล็อกระดับล่าง และบนสุดเพื่อหยุด หรือถ่วงในการค้นหาในขณะที่คุณอยู่ในช่วงของการเจาะระบบ ถ้าผู้เจาะระบบถูกทำให้อยู่ในอันตราย โทรศัพท์ของคุณจะถูกตามเจอด้วย และสิ่งที่ระวังสุดท้ายเพื่อป้องกันการตามรอยคือการเชื่อมต่อ และจุดของการเริ่มต้น

ในทางนี้ ถ้าเครือข่ายที่ป้องกันไม่ทำงาน เมื่อถูกพบจุดเริ่มต้นสำหรับการหมุนโทรศัพท์ควรที่จะเป็นห้องในโรงแรม หรือจากอพาร์ตเมนต์ที่เช่าเพื่อหลบเลี่ยง ID

ไม่มีการทิ้งรอยนิ้วมือ ใดๆหลังจากที่มีการโจมตี และสิ่งสุดท้ายคือไม่คุยโม้โอ้อวดเกี่ยวกันสิ่งนั้น และทำจากที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ห่างไกลจากที่คุณอยู่

ในขณะนี้ถ้าคุณ อยู่ในเครือข่ายที่เงียบๆก่อนที่จะทำการโจมตีสุดท้าย จะต้องมีการสำรองไฟล์ของเครื่องที่ควบคุมก่อนที่จะมีการโจมตีสุดท้าย ขั้นตอนที่ปลอดภัยที่สุดคือจากประตูบนสุดของระบบระดับล่าง มีการสร้างเส้นทางการติดต่อต่างๆไปในเครือข่ายของการโจมตีครั้งสุดท้าย เส้นทางที่ใช้จะมีการตามรอยน้อยที่สุด เพราะว่าถ้าใช้ เครือข่ายของคุณทำการอัพโหลดจากเครือข่ายที่อยู่ในกลุ่มควัน และมีการทำในสิ่งที่เหมือนๆกัน

คุณไม่ใช้เครื่องแม่ข่ายระดับล่าง เพื่อเจาะระบบ หรือทำสิ่งใดๆในเพียงหนึ่งขั้นตอนคือ

ตัวอย่างของการ เจาะระบบ อนุญาตให้เครื่องแม่ข่ายโบราณที่ไม่ถูกจัดในกลุ่มการเข้าใช้เครื่อง อนุญาตให้มีเครื่องสิบสองเครื่องในระดับการเจาะระบบ ซึ่งคุณจะต้องควบคุมรหัสผ่าน Root ให้ได้ และมีการสร้างล็อกไฟล์เงา หรือทำการลบล็อกไฟล์ในเส้นทางที่ใช้ผ่านเพื่อไม่ให้สามารถตามรอยได้จากเส้น ทางภายนอก เมื่อมีการเข้าสู่การเจาะระบบ เครื่องต่างๆที่เจาะระบบจะไม่ใช้จนกว่าจะเป็นการจู่โจมครั้งสุดท้าย

เวลา ที่เข้ามาจะย้ายเป็นขั้นบันได เครื่องใหม่ๆบางเครื่องจะไม่จัดกลุ่มซึ่งจะเป็นขั้นต่อไปในการเจาะระบบจะมี ประมาณ 6 เครื่องที่จะเข้ามาอีกครั้งในการเป็น Root  คุณจะไม่ผลักสิ่งใดๆในเครือข่าย คุณอาจจะมีการข้ามเครือข่ายที่จุดนี้ถ้าคุณทำจะต้องเคลียร์จุดที่เข้า หรือใช้คำสั่งทางไกลของ Root เพื่อเจาะระบบไปสู่ระดับนี้ถ้าต้องการล็อคสิ่งที่ได้รับ

ในขณะที่คุณ เป็นเจ้าของระดับที่สองของพีระมิด หรือระดับสามของชั้นที่ใกล้กับเครื่องที่มีความปลอดภัย เครื่องแม่ข่ายที่ปลอดภัยต้องใช้โปรแกรมที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อโจมตีเข้าสู่ เป้าหมาย ซึ่งไม่ควรเป็น TOP Level servers ควรเป็นเพียงเครื่องที่ทำงานระดับล่าง ไปถึงระดับกลางของความปลอดภัย ถ้าใช้บางอย่างของเครื่องแม่ข่ายระดับล่างในการเจาะระบบนี้ คุณอาจจะต้องทำการเคลียร์ระดับล่างสักสามเครื่อง คุณจะแทนที่อะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดผลไม่ดีและเก็บไว้เพื่อทำการครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะโจมตีในระดับบนสุด

ตัวอย่างเช่น

ถ้ามีเครื่องระดับ ล่าง 12 เครื่องที่ไม่มีความปลอดภัย 6 ชั้นที่ไม่ปลอดภัย หรือเครื่องแม่ข่ายที่มีความปลอดภัยต่ำ 3 ชั้นของเครื่องที่มีความปลอดภัยระดับกลาง

มี 21 Gov หรือ Mil Roots ที่จำเป็นในการเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด ไม่มีโปรแกรม หรือเครือข่ายจากคุณที่สร้างโอกาสในการค้นหาเมื่อมีการเจาะระบบจริง

เมื่อ คุณได้รับ Root แล้วจากนั้นไปที่ธนาคารเพื่อที่หาเงินลงทุนการเจาะระบบจริงในด้านบนสุดของ พีระมิด

เมื่อคุณพยายามที่เมาท์ด้านบนเป็น Root พีระมิดกว่า คนของ Mil และ Gov ใช้ระบบในการควบคุมเพื่อดูใครเป็นใคร คุณมี 21 เครื่องที่ช่วยยืดเวลาในการดำเนินการกับสิ่งที่คุณต้องการ และถ้าคุณเสียการควบคุมของเครื่องลำดับล่าง การเข้าไปทำงานเริ่มทำงานผิดพลาด พวกเขาจะปิดการใช้งานของเครื่องลำดับล่างซึ่งคุณจะต้องทำเงาของตนเองเพื่อ ป้องกันการตามรอย

เมื่อคุณไปกระทบกับด้านบนของพีระมิด และเคาะที่ประตูหน้าจากหนึ่งเครื่อง คุณจะยิงอีกครั้งด้วยเครื่องอื่น และอื่นๆเมื่อพวกเขาตามรอยในระดับล่างบนหน้าประตู คุณสร้างชนิดของควัน และเส้นทางสะท้อนเพื่อกำหนดเส้นทางเงา

เมื่อเครือข่ายเริ่มอัพโหลด ทุกอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มทำลายล้าง ล็อกจะต้องถูกลบ และทำให้หายไปในการที่ก่อนผู้ใช้จะเสียเครือข่ายระดับล่าง

ซึ่งถ้ามี เวลาพอที่จะเจาะ Root ของด้านบนผ่านวิธีหลากหลาย อย่างไรก็ตามอะไรที่ถูกนำไปสู่เดือดร้อนของการจัดการควรที่จะทำการยิงทุก วินาที

คุณควรจะเป็นผู้สั่งในการบุกทำร้ายครั้งใหญ่บน Mil หรือ Gov ที่ปลอดภัย ถ้าเล่นตามเกมที่วางไว้

อะไรคือสิ่งสุดท้ายในการควบคุม?

บาง ทีคือ Root ของระบบทั้งหมด

ถ้าคุณมีเป้าหมายในใจสำหรับการเข้าไปสู่ ด้านบนสุด คุณควรติดตั้งโปรแกรมถ้าได้รับ Root เพื่อเปลี่ยน Protocols สำหรับเครื่องอื่นๆ และโปรแกรมจะปล่อยไว้ให้ใครรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

สิ่ง หนึ่งที่ควรรู้คือโลก และรัฐบาลใช้เทคโนโลยี่เลขสองตัว ในฐานของเครื่องแม่ข่ายที่ปลอดภัย

ในฐานะที่มีระบบปฏิบัติการ, คีย์บอร์ด, ฟลอปปี้ดิสก์ หรือพอร์ตอื่นๆบนเครื่องไม่ปลอดภัย จงจำไว้ถ้าพยายามเจาะสิ่งเหล่านี้ คุณจะถูกล่า และถ้าไม่ถูกฆ่าก็จะเป็นบุคคลอันตรายของโลก คุณจะจบลงที่เป็นนักโทษ

เรา เพียงแค่ทำการเขียนลงในกระดาษ ด้วยปากกาเท่านั้นเป็นเพียงแค่ฝัน เรามีความเป็นอิสระ โดยไม่เคยทำโจมตี ซึ่งถ้าเราเกิดไปทำงานกับฝั่งตรงข้าม และทำการโจมตีเครือข่าย สิ่งที่เราบอกได้อย่างเดียวก็คือว่า การทำลายล้างเป็นปีศาจร้ายของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น