วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โค้ด reg แกล้งเพื่อน

โค้ด reg แกล้งเพื่อน

รู้จักกับ Registry กันก่อน
Registry นับว่ามีความสำคัญต่อระบบปฏิบัติการ Windows มาเกือบทุกยุคทุกสมัย เนื่อง
จาก Registry คือฐานข้อมูลส่วนกลางที่เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ของ Windows ไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็น ข้อมูลทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงค่าการปรับแต่งต่างๆ ของผู้ใช้แต่ละคน เช่น เมื่อ
เราได้ตั้ง ชื่อ User name และรหัส Password เพื่อเข้ามาใช้งานใน Windows XP ข้อมูลที่เป็น
User name และรหัส Password ก็จะถูกเก็บไว้ใน Registry ด้วย หรือหากเราได้ติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ๆ ลงไป ข้อมูลของโปรแกรมเหล่านั้นก็จะถูกเก็บลงใน Registry ด้วย เช่นกัน
ดัง นั้น Registry จึงมีความสำคัญต่อระบบ Windows อย่างมาก ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ
มือใหม่หัด Hack (Hack Kiddie) จำเป็นต้องศึกษาถึงการปรับแต่งค่าต่างๆ ใน Registry ให้ลึกซึ้ง
เนื่อง จากจะทำให้สามารถควบคุมระบบการทำงานของ Windows XP ได้อย่างที่ต้องการในทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบความปลอดภัย เครือข่ายเน็ตเวิร์ก รวมถึง
การทำงานต่างๆ ของ Windows เป็นต้น
เรียกว่าหากใครสามารถเรียนรู้ค่าการทำงานต่างๆ ของ Registry ได้อย่างลึกซึ้ง คนๆ
นั้นก็จะสามารถควบคุมการทำงานของ Windows XP ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถ้านำไปใช้ในทางที่ดี
ก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่าง ยิ่ง แต่หากนำไปใช้ในทางไม่ดี ก็สามารถสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผู้อื่น ได้ไม่น้อย เพราะหากปรับแต่งค่า Registry ผิดพลาดเพียงนิดเดียว อาจทำให้ Windows
XP เสียหายจนไม่สามารถทำงานได้อีกเลย ดังนั้น Registry จึงมักตกเป็นเป้าหมายสำคัญอีกแห่ง
การ Hack ระบบ Windows XP ให้ได้อย่างที่ใจต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรม
เสริมต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ความรู้ความเข้าใจใน Registry นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ในบทนี้จะ
เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้รู้จักกับคำว่า Registry กันก่อน เพื่อต่อยอดไปสู่การเขียนสคริปต์
Registry ได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น
4
ที่ Hacker และไวรัสในหลายๆ สายพันธ์ุมักจ้องเข้ามาโจมตี โดยแอบเข้ามาเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ
ใน Registry เพื่อให้ Windows XP เกิดการทำงานที่ผิดพลาด จนส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้
หรือเกิดอาการรวนไปทั้งระบบ

=====================================================================================

5 คีย์หลักของ Registry ใน Windows XP
ใน Registry ของ Windows XP จะประกอบไปด้วยคีย์ต่างๆ มากมาย แต่จะมีคีย์หลัก
อยู่เพียง 5 คีย์เท่านั้น ซึ่งแต่ละคีย์ก็จะแบ่งออกเป็นคีย์ย่อยๆ อีก เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของ
ค่า Registry แต่ละประเภทออกไป โดยจะมีบางคีย์ที่จัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์ กับคีย์อื่นด้วย ดังนี้
ค่า ต่างๆ ของ Registry
5 คีย์หลักของ Registry
5
HKEY_CLASSES_ROOT เป็นคีย์สำหรับจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับไฟล์ ทั้งหมดที่อยู่ภายในเครื่อง เช่น ชื่อไฟล์และนามสกุล ไอคอนของไฟล์
หรือ โปรแกรมที่ใช้ในการเปิดไฟล์ การสั่งแสดงผลหรือพิมพ์ข้อมูลของไฟล์ออกมา เป็นต้น
HKEY_CURRENT_USER เป็นคีย์สำหรับจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ใช้
ปัจจุบันที่ Lon on เข้ามาใช้งาน โดยจะมีความสัมพันธ์และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับคีย์
HKEY_USERS เช่น การปรับแต่งหน้าจอเดสก์ท็อป ค่าต่างๆ ใน Control Panel หรือชื่อ
User name และรหัส Password เป็นต้น
HKEY_LOCAL_MACHINE เป็นคีย์สำหรับเก็บข้อมูลในส่วนของตัวเครื่อง ทั้งทาง
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และการตั้งค่าต่างๆ ในตัวเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ภายในคีย์
จะนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาใช้งานใน Windows XP
HKEY_USERS เป็นคีย์สำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมด เช่น รายชื่อ
ของ ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งาน หรือรายชื่อผู้ใช้งานในเครือข่าย โดยจะมีความสัมพันธ์ และเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกันกับคีย์ HKEY_CURRENT_USER
HKEY_CURRENT_CONFIG เป็นคีย์สำหรับเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนด
ค่าต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด โดยจะมีความสัมพันธ์ และเป็นข้อมูล
ชุดเดี่ยวกันกับคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE
หลังจากที่รู้จักกับหน้าที่ของคีย์หลักของ Registry แล้ว เราจะเห็นว่าแต่ละคีย์มีการจัดเก็บ
ข้อมูลของค่า Registry ที่แตกต่างกันไป แต่ก็มีบางคีย์ที่จะมีข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้เรา
เข้าใจความหมายในการเขียนสคริปต์ Registry ได้ดีขึ้นว่า คีย์ที่ต้องการปรับแต่งจะมีความเกี่ยว
ข้องกับการทำงานใน ด้านใดของ Windows XP บ้าง

====================================================================================

ชนิด ของข้อมูล Registry
ข้อมูลของ Registry จะแบ่งค่าออกเป็น 5 ชนิด ด้วยกัน ดังนี้
ในการเขียนสคริปต์ Registry จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องชนิดข้อมูลของ
Registry พอสมควร เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความหมายในการเขียนคำสั่งแต่ละบรรทัดนั่นเอง
แต่ สำหรับมือใหม่หัด Hack ที่อาจจะยังไม่เข้าใจดีนัก ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับ เราก็สามารถเขียน
สคริปต์ได้เหมือนกัน เพียงแต่ถ้ามีพื้นฐานมาบ้างก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
REG_SZ (String Value) เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจและแก้ไขได้ง่าย เพราะเป็นข้อมูล
ที่ เก็บค่าประเภทตัวอักษรและตัวเลข ส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปแสดงผล เช่น เป็นข้อความที่
บริเวณ Titlebar หรือใช้เป็นชื่อคำสั่งบนเมนูต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับเป็นชื่อหรือคำสั่งที่
อธิบายถึงคีย์ต่างๆ ใน Registry อีกด้วย
REG_BINARY (Binary Values) เป็นข้อมูลที่เก็บค่าเป็นเลขฐานสอง (Binary) แต่จะ
แสดงค่าออกมาเป็นเลข ฐานสิบหก (Hexadecimal) ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแสดงตัวเลข
หรือข้อความ ที่สามารถนำไปคำนวณได้ โดยผู้ใช้สามารถป้อนค่าได้ 2 รูปแบบ คือในรูปแบบ
ของ เลขฐานสิบหกตามรหัส ASCII หรือแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้
REG_DWORD (DWORD Value) เป็นข้อมูลที่เก็บค่าแบบดับเบิ้ลขนาด 32 bits โดย
จะถูก ใช้เป็นค่าบูลีน (Boolean) เพื่อใช้ในการกำหนดสถานะการทำงานหรือตัดสินใจ เช่น
ใส่ค่า 0 เพื่อเปิดการทำงาน หรือค่า 1 เพื่อปิดการทำงาน หรือกำหนดสถานะโดยใส่ค่าจริง
หรือเท็จ ใช่หรือไม่ใช่ เป็นต้น ในส่วนของการแสดงผลหรือแก้ไขจะใช้เป็นเลขฐานสิบหรือเลข
ฐานสิบหก ตัวอย่างเช่น 0xFE020001 หรือ 0x10010001 เป็นต้น
REG_MULTI_SZ (Multi-String Value) เป็นข้อมูลที่เก็บค่าเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ
ตัว อักขระ และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้หลายบรรทัดหรือมากกว่าหนึ่งค่า โดยไม่จำเป็นต้องสร้าง
String Value ขึ้นมาหลายๆ ครั้ง
REG_EXPAND_SZ (Expanded string value) เป็นข้อมูลที่เก็บค่าเป็นตัวอักษร ตัวเลข
หรือ ตัวอักขระ และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ Windows XP ใช้ในการระบุตำแหน่งของไฟล์ ดังเช่น
%SystemRoot%\resources\Themes\Luna.theme. เป็นต้น

=====================================================================================

รู้จัก กับกับโปรแกรม Registry Editor
คีย์หลักและค่าต่างๆ ใน Registry จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สำคัญของ Windows XP เช่น
C:\WINDOWS\system32\config หรือ C:\WINDOWS\system32\config\Security เป็นต้น ซึ่ง
โดยปกติแล้ว เราจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Registry จากไฟล์เหล่านี้ได้โดย
ตรง เนื่องจากเป็นไฟล์สำคัญต่อระบบจึงถูกล็อกไว้ แต่ Windows XP ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยน แปลงค่าต่างๆ ของ Registry ได้ ผ่านทางโปรแกรม Registry
Editor
หน้า ตาของโปรแกรม Registry Editor
Registry Editor เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ ของ Registry ที่ติดตั้งมาให้
พร้อม กับ Windows XP อยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปหาโปรแกรมอื่นๆ มาติดตั้งอีก
โดยความสามารถของโปรแกรมนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยน แปลงค่าใน Registry ได้อย่าง
อิสระ และสามารถสำรองข้อมูลของ Registry เก็บไว้ใช้งานยามฉุกเฉินได้อีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ก็จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในคีย์ต่างๆ ของ Registry อยู่บ้าง
เพราะ ตัวโปรแกรมนี้มีความยืดหยุ่น และให้อิสระแก่ผู้ใช้สูงมาก ดังนั้นการสร้างค่าใดค่าหนึ่งผิด
พลาดไป บางครั้งโปรแกรมจะไม่มีการแจ้งเตือน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ Windows
XP ได้
10
การเรียกใช้งานโปรแกรม Registry Editor
โปรแกรม Registry Editor จะไม่ปรากฏอยู่ในเมนู Start หรือสามารถเรียกใช้งานได้โดยง่าย
เนื่องจากเป็นโปรแกรมสำคัญที่เกี่ยว ข้องกับการทำงานระบบ Windows XP นั่นเอง ดังนั้นขั้นตอน
การเรียกใช้งาน โปรแกรมนี้จึงแตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปอื่นๆ ดังนี้
4 โปรแกรม Registry Editor
ก็จะปรากฏขึ้นมาทำงานทันที
เพียงเท่านี้เราก็สามารถเรียก โปรแกรม Registry Editor ขึ้นมาใช้งานได้แล้ว แต่ขอบอกก่อน
นะครับว่า การปรับแต่งค่า Registry ด้วยโปรแกรม Registry Editor จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน วุ่นวาย
และเสียเวลาค่อนข้างมาก มือใหม่หัด Hack อย่างเรามีวิธีที่รวดเร็วและเหนือชั้นกว่ามาก ด้วยการ
เขียนสคริปต์ขึ้น มาปรับแต่งค่า Registry โดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น

=====================================================================================

รี สตาร์ท Windows XP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น